BLITZ, Portugal

 blitz 2006 magazine Bob Dylan cover story 1985, 2 pages. 

magazine Bob Dylan cover story June 2006

blitz 2012 magazine Bob Dylan cover story May 2012