TEEN SCRAPBOOK, USA

teen scrapbook April 1966 magazine Bob Dylan cover story April 1966 

teen scrapbook December 1966 magazine Bob Dylan cover story December 1966