ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ (MODERN SONG AND TELEVISION), Greece

ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ magazine Bob Dylan cover story 15 January 1967, 1 page